Menu Close

Про «Зелені тарифи» в Україні

У 2009 році прийнята нова редакція Закону України «Про електроенергетику». Закон встановив пільгові тарифи для електростанцій, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел. Пільгові або «зелені» тарифи будуть діяти до 2030 року. Держава гарантує закупівлі електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, а також оплату в повному обсязі цієї електроенергії протягом усього строку дії Закону.

Закон поширюється на діяльність електростанцій, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії та введені в експлуатацію в період чинності Закону. «Зелений» тариф не поширюється на електроенергію, для виробництва якої одночасно використовують як відновлювані, так і традиційні джерела.

Розмір «зеленого» тарифу для електростанцій, що будуть введені в експлуатацію або істотно модернізовані після 2014, 2020 і 2024 років, знижується на 10%, 20% і 30% відповідно. Електростанції вважаються істотно модернізованими, якщо вартість модернізації енергетичного обладнання перевищує 50% від початкової вартості.

«Зелені тарифи» в Україні, пропонують одні з найкращих в Європі умов для розвитку проектів відновлюваної енергетики. Потенціал сектора відновлюваною енергетики та альтернативних видів палива в Україні є привабливим для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Пільгові тарифи для відновлюваних джерел енергії на період 2016-2029 рр. (євро/кВт*г)

Для галузі малої гідроенергетики, яка сьогодні є пріоритетною для компанії Free Energy, рівень існуючих тарифів є доцільним, що дозволяє планувати термін окупності в межах від 5 до 9 років залежно від масштабу та особливостей проекту.